cordeheus.nl

Dit is in feite mijn dagboek

Dit is eerder een dagboek van mijn professionele leven en de vele vrijwilligersactiviteiten dan een website om nieuwe opdrachten te krijgen. Toch ben ik nog steeds actief als tekstschrijver en redacteur. Zo ben ik vanaf februari 2019 eindredacteur van Reuring het maandblad van Liv-Inn Hilversum voor met name de ouderen in voorheen De Boomberg, De Flank, Bergstaete e.o. in Hilversum. Ook was ik redacteur van Die Bosbok, het magazine van de Rugbyclub Hilversum  en schrijf ik levensverhalen van ouderen.

Journalist zou ik worden

Jaren nam de sport veel tijd in beslag, Rugby vooral. Veel trainen. Veel wedstrijden. Maar ik vond het vooral leuk om er over te schrijven. In clubbladen en als medewerker voor de plaatselijke krant. Daarvoor kocht ik op afbetaling een lichtblauwe kofferschrijfmachine. Een Remington Idool. Journalist en schrijver zou ik worden. De Remington verhuisde door de jaren heen mee naar vele locaties. Maar eindigde helaas in het rancuneuze vuilnisvat van mijn huwelijk. Heel iets anders dan het literatuurmuseum waarvan ik droomde. Het schrijven en de sport zijn gebleven.

Televisie- en videoprogramma's

Jarenlang maakte ik televisie- en videoprogramma's. Vooral voor en over mensen met een handicap, de terminale en palliatieve zorg, ouderen en zorg en welzijn. Was directeur van de Nederlandse Rugby Bond en verzorgde de voorlichting voor Scouting Nederland, het Bouwcentrum, de Gehandicaptenraad en de Vrijwilligers Terminale Zorg. Daarnaast had ik mijn bureau voor voorlichting en audio-visuele producties voor iedereen: CordeHeus PR&AV.
Nu ben ik tekstschrijver, van huis uit thuis in heldere en overtuigende teksten. Voor brochures, nieuwsbrieven, persberichten, artikelen, interviews, jaar- en andere verslagen.

Vrijwilliger

Als vrijwilliger was ik actief in het vluchtelingenwerk. In Ghana promootte ik mijn dorp Sognaayilli en begeleidde in Tamale aankomend artsen, verplegers en verpleegsters.
Voor de Rugby Club Hilversum, veelvuldig kampioen van Nederland, schreef ik zijn geschiedenis en was speler. Ook richtte ik in Zoetermeer het Cine Utopia Filmtheater op en in Middelburg de Eerste Zeeuwse Rugby Club Oemoemenoe.

En nu ...

Nu ben ik op een punt gekomen om dat brede pakket van activiteiten los te laten en mij op een belangrijk element te concentreren. Op het schrijven van: 

Teksten

Teksten schrijven die voor u belangrijk zijn. Dat kan van alles zijn. Dus  een brochure. Of een synopsis voor een videoprogramma. Of een persbericht.  Of een folder. U vraagt en ik schrijf graag. Niet meer op de Remington Idool.
Nu werk ik als eindredacteur voor maandbladen van Habion: Liv inn Magazine voor De Boomberg , De Flank, Bergstaete e.o. in Hilversum en een Liv inn Magazine voor de Thuismakers Academies van dertien locaties in Nederland. Tevens schrijf ik levensverhalen van ouderen. Voor henzelf, hun familieleden en vrienden.

Natuurlijk kent u uw organisatie beter dan wie ook. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Dat in een pakkende tekst omschrijven is andere koek en kost tijd. Tijd die u veel beter kunt besteden. Met een goede tekstschrijver bespaart u die tijd.Bepaalde doelgroepen lezen liever verhalen, die het een en ander over uw organisatie en activiteiten vertellen, dan de  vaak gortdroge beleidsnota's.  Geef ze die verhalen en geen teksten die ze nauwelijks lezen.